Det är lätt att stå på huvudet ibland

Däremot är det väldigt svårt med skallgång!